ΕΥΡΩΙΔΕΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
 
 

ΕΥΡΩΙΔΕΑ

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ευρωιδέα παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες νέους και νέες να ενταχθούν με επιτυχία στην αγορά εργασίας.

Βασική αποστολή μας αποτελεί η δέσμευση και η αφοσίωσή μας στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε αναπτυσσόμενους τομείς με μεγάλη ζήτηση στην αγορά, με γνώμονα την επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών μας.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ευρωιδέα ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις και αποτελεί εγγύηση για μια σίγουρη επαγγελματική σταδιοδρομία υψηλών προδιαγραφών.